YACHT HOTEL****

https://yachthotelvlore.com/

 

SUPERIOR ROOM – ЦЕНА ПО СОБА НА ДЕН ВО €

 

ОПИС

 

Услуга

01.05.2021
15.06.2021

16.06.2021
30.09.2021

01.10.2021
31.10.2021

01.11.2021
31.12.2021

DOUBLE

НП

92.6

141.7

92.6

81.7

SINGLE

НП

92.6

141.7

92.6

81.7

2+1 CHD (0-4,99)

НП

92.6

141.7

92.6

81.7

2+1 CHD (5-16,99)

НП

105.7

160.2

105.7

94.8

DELUXE ROOM – ЦЕНА ПО СОБА НА ДЕН ВО €

DOUBLE

НП

114.4

158

114.4

92.6

SINGLE

НП

114.4

158

114.4

92.6

2+1 CHD (0-4,99)

НП

114.4

158

114.4

92.6

JUNIOR SUITE – ЦЕНА ПО СОБА НА ДЕН ВО €

DOUBLE

НП

141.7

207.1

141.7

109

SINGLE

НП

141.7

207.1

141.7

109

2+1 CHD (0-4,99)

НП

141.7

207.1

141.7

109

JUNIOR SUITE – ЦЕНА ПО СОБА НА ДЕН ВО €

2PAX

НП

174.4

228.9

174.4

141.7

3PAX

НП

174.4

228.9

174.4

141.7

4PAX

НП

174.4

228.9

174.4

141.7

2+1 CHD (0-16,99)

НП

174.4

228.9

174.4

141.7

2+2 CHD (0-16,99) (0-16,99)

НП

174.4

228.9

174.4

141.7